Missió, visió, fonaments i valors:

 

Missió  | 

Espai Jazz, és un projecte educatiu que situa al jazz i els estils que l’envolten: blues, latin, bossa, fusió, etc., al centre de la seva activitat. La seva missió és fomentar-ne el coneixement i la sensibilitat musicals, tot formant i proporcionant eines per l’expressió artística a través de la creativitat musical del jazz i la música moderna.

Visió |

El projecte Espai Jazz, neix de la pròpia experiència i convicció de l’equip fundador: apropar a qui estima la música i des del llegat pedagògic de l’ensenyament musical propi del conservatori clàssic, una música que sovint ha estat relegada a l’aprenentatge autodidacta, o bé a l’habilitat innata dels grans noms del jazz i en general de la música moderna.

Fonaments pedagògics |

Al nostre entendre, el jazz és una música incomparable en quant al seu potencial didàctic, ja que introdueix l’estudiant dintre una experiència estètica per la qual cal deixar sortir la creativitat. Tot això contribueix al desenvolupament de la intuïció, la creativitat i l’autoconeixement de la persona. Alhora, el rigor musical també hi-juga un paper clau, ja que la creativitat s’ha d’articular dintre una estructura, així com la interpretació esdevé lliure quan la tècnica ja ha estat interioritzada i superada.

Valors i objectius |

Per nosaltres el jazz simbolitza el rigor interpretatiu de la música clàssica i la llibertat creativa del rapsode, mitjançant la màgia de la improvisació. En aquest sentit, Espai Jazz pretén cultivar en l’alumne una potent sensibilitat artística i musical, fonamentada en el coneixement i la intuïció.