Programes: ONLINE + PRESENCIAL

ONLINE + PRESENCIAL

Programa : 7

Tipus : ONLINE!/Presencial

Programa semipresencial: 30' setmanals virtuals + 1 sessió presencial/mes + seguiment continuat

La combinació de un treball continu, supervisat virtualment de forma dinàmica i seguiment entre sessions, més trobades presencials puntuals, ofereix una combinació adient per persones que vulguin complementar el treball autònom amb un reforç de treball en directe.

70€/mes

Crear àrea privada

Programa : 10

Tipus : ONLINE!/Presencial

Programa semipresencial: 60' setmanals virtual + 1 sessió presencial/mes + seguiment continuat

La combinació de un treball continu, supervisat virtualment de forma intensa, més sessions presencials puntuals, ofereix una combinació adient per persones que vulguin complementar el treball supervisat amb un reforç de treball en directe.

90€/mes

Crear àrea privada