Amb la millora de la mobilitat i l’ampliació dels horaris, tornem a centrar l’activitat en la presencialitat. Malgrat això però, l’opció de treballar ON-LINE es conserva i també permet combinar i flexibilitzar el treball presencial. Per aquest motiu, simplifiquem l’oferta de programes, oferint sempre la possibilitat de treball telemàtic.

D’altra banda, i com a resposta a nombroses sol.licituds i a la formació i experiència amb la que comptem, oferim un nou programa de caire Psicopedagògic a través de la música que busca abordar aspectes de l’aprenentatge, el creixement personal i les habilitats socials, mitjançant la música, els instruments musicals, la veu i el joc amb els instruments i la musicalització de contes.